Din digitala mentala coach - En positiv psykologi intervention via SMS

Detta är en inbjudan att delta i en studie om positiv psykisk hälsa.

Forskare på Linköpings universitet har utvecklat ett nytt mobilbaserat program som syftar till att öka välmående bland studenter - det vill säga att må bra och känna tillfredställelse i livet. Programmet innehåller information och övningar som hjälper användare att bland annat utveckla och använda sig av sina styrkor, inre resurser och tro på sin egen förmåga för ett ökat välmående. Programmet är helt mobiltelefon baserat.

Deltagande i forskningsstudien är kostnadsfritt och anonymt.

Vill du delta? Skicka i ett SMS till 0721 70 87 65 som bekräftelse på att du har fått information om studien och att du gärna vill delta. Läs information om studien nedan innan du anmäler dig.
Vad innebär deltagande i studien?

Du anmäler ditt intresse att delta genom att skicka i ett SMS till 0721 70 87 65. Då kommer du först bli ombedd att svara på några frågor som undersöker om du uppfyller kraven för att delta i studien t ex kommer du att ha nytta av stödet.

Om du uppfyller studiens kriterier för deltagande blir du sedan slumpmässigt fördelad till att antingen få tillgång till programmet eller hänvisad till en kontrollgrupp. Oavsett vilken grupp du blir tilldelad, kommer du bli ombedd att svara på fyra enkäter via din mobiltelefon: en innan studien och sedan efter 3, 6 och 12 månader. Detta så att vi kan utvärdera programmets effekt.

Programmet är baserat på tidigare forskning om välmående. Om du får tillgång till programmet kommer du få 5-7 sms meddelanden varje vecka med tips och övningar om hur du kan använda enkla strategier för att förbättra ditt välmående. Programmet pågår i 10 veckor men du kan avsluta ditt deltagande när som helst genom att sms:a ”stopp” som svar på ett av våra sms.

Deltagande i studien är helt kostnadsfritt.

Hur hanteras personuppgifter?

All data hanteras konfidentiellt och innan data analyseras kommer svaren att avkodas, vilket innebär att man inte kan koppla några enskilda svar till ett visst telefonnummer eller mejladress. Under tiden studien pågår lagras telefonnummer för att kunna skicka ut uppföljningsenkäter. Därefter raderas ditt telefonnummer.

Vem genomför studien?

Studien genomförs av forskare på Linköpings universitet och syftar till att utvärdera ett mobiltelefon-baserat program.

Ansvarig för studien är Kristin Thomas, Biträdande lektor, Avdelningen för Samhällsmedicin, Linköpings Universitet, Tel: 013 282546, mejl: kristin.thomas@liu.se